OBRAZEC
Naročilnica KIKKB
Oznaka: OB KIKKB 001/99
Stran:
e-verzija: 4
OB KIKKB 001/99 e-verzija 4
OB KIKKB 001/99 Veljavna izdaja je dostopna na portalu BiArt
    Gost | Prijava

OB KIKKB 001/99 Naročilnica KIKKB

Ukazi

Podatki o dokumentu

Status: Objavljen
Izdaja: 4 prejšnja, zgodovina
Pripravil: Ljiljana Zorčec , Vodja ADM
Odobritelj: Saša Bratož
Skrbnik procesa: Ljiljana Zorčec , Vodja ADM
Odobreno: 9.6.2020   Poročilo
Objavljeno: 9.6.2020 Seznanjenost
Velja od: 8.6.2020
Velja do: 8.6.2022

Reference

Klasifikacijski znak: 631
Javno

V 3.verziji usklajeno poimenovanje preiskav z LIS.

V 4.verziji: sprememba preiskave S-Troponin I (hs), pri s-Litij dodano TDM, namesto S-25-(OH)-D3 je S-25-(OH)-vitamin D, namesto K-Hb-HbA1C je K-HbA1C.