NAVODILO PACIENTU
Navodilo za izvedbo OGTT (obremenitev z glukozo)
Oznaka:  NP 1544
Stran:
Velja od:  
Izdaja:  2
NP 1544 Izdaja 2
Klas. znak 60111 Veljavna izdaja je dostopna na portalu BiArt
    Gost | Prijava

NP 1544 Navodilo za izvedbo OGTT (obremenitev z glukozo)

Ukazi

Podatki o dokumentu

Status: Objavljen
Izdaja: 2 prejšnja, zgodovina
Pripravil: Marjana Prah Krumpak , Specialist QA
Odobreno:   Poročilo
Objavljeno: 4.6.2020 (Mojca Brenčič) Seznanjenost
Velja do: 4.6.2022

Reference

Klasifikacijski znak: 60111
Javno

Navodilo je namenjeno pacientom, ki pridejo na odvzem krvi za OGTT test na KIKKB.

Dokument je povzet iz EDS-a  in je namenjen objavi v laboratorijskem vodniku in na spletni strani KIKKB.